Så dygtige de kan blive

Lektor Steen Nepper Larsen, DPU, var ikke venlig stemt over for den retorik, der har fulgt reformen, fx at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver 'så dygtige, de kan  blive'.  Hvilket også er overskriften for årsmøde 2015 


Den svada, sagde Nepper Larsen, udtrykker en utrolig banalitet, og en barmhjertet tydning kan lede en noget i retning af, at eleverne skal blive gode til at præstere og producere eller blive testet eller gode til at kreere og udvikle, være originale ... men det er i bedste fald selvmodsigende lige som talende tavshed, lysende mørke eller sursød sovs. Ja, det er næsten det samme som at lyve...

'Skoleledere som Jedi-riddere'... er ikke meget bedre, for det er kun små drenge, der har lys i deres sværd – og ingen magt har, sagde DPU-lektoren. Højlydt latter i forsamlingen. Virkelig magt har derimod kun ministeriets læringskonsulenter, der, som lige som sin tid Estrups gendarmer gjorde, tager ud og hjælper med at få det politiske projekt, som reform rettelig er, igennem.

Der blev grint godt igennem af de mange syrlige bemærkninger om folkeskolen, reformen og den herskende italesættelse og skriftliggørelse af begge dele. Tågede abstraktioner, kaldte Nepper Larsen det, for vi ved jo ikke, hvad vi kommer til at vide, ellers ville vi jo allerede vide det – et citat af filosof Karl Popper, der jo er den enkle sandhed, i dette kejserens nye klæ'r.

Det burde ikke være sådan, at skolens professionelle medarbejdere og ledere står med bøjede nakker og 'en omvendt bevisbyrde' om, hvad I laver. Energien skal tilbage i skolen, den burde stå i flammer! Dagens indtil nu største bifald.

Foto: Simon Jeppesen