Skoleledelse med fokus på faglig læring

Hvordan udøver man faglig ledelse, som skaber værdi for skolens elever og ansatte? Og hvordan sikrer man, at læringsmål har stor betydning for undervisningen? 

Det gav Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef VIA University College, nogle svar på på Skolelederforeningens årsmøde. Han gav også retningslinjer for, hvordan man kommer godt i mål med skoleledelse med fokus på læringsmål. 

Andreas Rasch-Christensenred

”Det er centralt, at eleverne kan bruge den viden, de erhverver sig i undervisningen, i deres egen videre udvikling,” sagde Andreas Rasch-Christensen og pegede på tre vigtige opmærksomhedspunkter:

* Viden om det fagprofessionelle felt
* Ikke betinget af det formelle ledelseshierarki
* Blik for samspil mellem målsætninger, samarbejdskultur

Rasch-Christensen dykkede ned i samspillet mellem nationale mål, resultatmål og fælles mål - og sagde bl.a., at fokus på læring må ikke fjerne fokus på undervisningen. Han pegede på fire vigtige faktorer i ledelsesudøvelsen:

* Fokus på skolens pædagogiske og didaktiske praksis
* Observation af undervisning
* Didaktisk sparring
* Ledelse af teamprocesser

Men hvad dækker begrebet faglig ledelse? I 1970’erne var det instruerende ledelse, senere i 1990’erne transformativ ledelse – forandringsledelse, hvor ledere både skærmede for og befordrede udviklingen, og siden år 2000 har vi stadig begge dele samt den seneste betegnelse 'distributiv ledelse'.

Det handler om at brede ledelse ud, organisere og aktivere hele skolen om bestemte fixpunkter, fx læring. Det er at skabe rammer for dialog, vidensdeling – sparre, sætte retning, udvikle professionel kultur, skabe forandring, inddrage erfaringer og bruge forskning. Med andre ord: Alt i ét.

Foto: Simon Jeppesen