Verdens bedste danske skole

Casper Rongsted & Rasmus Schiellerup er et makkerpar med lærerbaggrund, nu nærmest historiefortællere med selvstændigt firma, der pt. har sat sig for at fortælle om alt det gode – alt det der virker – i folkeskolen. Og det er jo en fortælling, vi snart ikke har hørt i mange år.

RongstedogSchiellerupred2


Det danske skolevæsen fortjener hyldest, som de sagde. Ikke mindst fordi mediebilledet er helt fordrejet efter opskriften: Så er den gal igen med... og det går rigtig godt med tilsviningerne. Men den virkelige virkelighed er, at størstedelen af børnene i skolen faktisk har det godt, de stortrives. Det man måske mest kan sige er, at der er noget galt med kommunikationen, pegede de to på.

For der er masser af undersøgelser, der viser at danske grundskoleelever ligger i top-10 i verden, når det gælder at læse og regne, de er dygtige i natur/teknik og i sprog. Selv i forhold til finnerne ligger Danmark langt bedre i trivsel og glæde ved at gå i skole. Og danske lærere er faktisk ret gode, når det gælder relationer, klasserumsledelse og didaktiske kompetencer.

Udlandet er rystet over, at danske ledere inddrager forældre, medarbejdere og elever. Men rystet på den interesserede måde – for er vi ikke herhjemme meget langt med at motivere, skabe fælles sammenhæng og energi, frem for at sidde fast i begrænsende autoritetstro? Det at hjælpe er ikke at herske, som Kierkegaard bl.a. har sagt. Udlandet kan og vil ofte lære af Danmarks skolesystem.

Foto: Simon Jeppesen