2016-fokus på psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for en velfungerende kommunal sektor skoleklassered

På den baggrund lancerer KL og Forhandlingsfællesskabet i foråret 2016 en fælles indsats 'Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Som optakt inviteres ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. til en konference 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne 'forandringer og omstillinger', 'samarbejdet', 'vold og trusler' & 'arbejdets indhold, omfang og udførelse'.

SPARK-indsatsen skal bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet gennem fokus på kerneopgaven.

Bl.a. vil konsulenter medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere i deres arbejde med at håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår på de kommunale arbejdspladser.

Læs mere om SPARK-indsatsen

Tilmelding til konferencen sker på www.sparkweb.dk

Foto: Colourbox.dk