Forligskredsen bag folkeskolereformen har sendt et fælles brev til alle landets kommuner med oplysning om, at understøttende undervisning gerne må veksles til to lærer-ordninger


På dagens forligskredsmøde er forligskredspartierne blevet enige om at sende et såkaldt hyrdebrev til kommunerne. COLOURBOX5673438red

I brevet fremgår det blandt andet, at der i forbindelse med reformen blev indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er tilfreds med, at der på denne måde ikke bliver lavet lovindgreb på området. Han understreger vigtigheden af, at reformen skal have tid til at folde sig ud.

"Men jeg er ikke sikker på, at dette tiltag vil gøre den samlede skoledag kortere. Når det drejer sig om indskolingseleverne, så skal kommunerne finde penge til, at eleverne skal være længere tid i skolefritidsordningen. For de øvrige elever skal der være særlige behov, der gør, man kan gribe til denne mulighed. Her mener vi, det alene er pædagogiske grunde, der skal afgøre om man bruger et sådan tiltag," siger Claus Hjortdal.

Brevet er sendt på vegne af: Venstre, Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF.

Kilde: uvm.dk

Foto: Colourbox.dk