Brug tallene til at knække fraværskoden

Der er behov for at analysere tallene nøjere for at afdække, hvorfor nogle elever har et alt for højt fravær, mener Claus Hjortdal. Han finder det bekymrende, at folkeskoleeleverne på halvdelen af landets skoler i gennemsnit har mellem 10 og 29 dages fravær om året fravaerred


"Elevernes fravær kan dække over en mangfoldighed af udfordringer og problemer. Specielt kombinationen af at mange elever holder ferie udenfor skolens ferieplan samt enkeltelever med uhyggelig højt fravær gør, at vi ikke har knækket kurven trods et kæmpe arbejde på skolerne."

Det siger Claus Hjortdal i en kommentar til, at folkeskoleeleverne på hver anden skole har mellem to og fem ungers fravær på et år.

Politiken skriver i dag (15. december 2015), at eleverne i skoleåret 2014/2015 i gennemsnit havde mellem 10 og 29 fraværsdage på halvdelen af landets folkeskoler og 10. klassecentre. Analysen bygger på nye tal fra Undervisningsministeriet.

"12-13 dages fravær kan i nogle tilfælde forklares med sygdom, men når elever har yderligere fravær, er det bekymrende og skal have særlig opmærksomhed."

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at en elev, der har 10 dages fravær hvert år i alt mister et halvt skoleår af folkeskoleforløbet, mens 20 dage svarer til et helt mistet skoleår.

"Treklangen skole-hjem-kommune er omdrejningspunktet, hvis det skal lykkes," siger Claus Hjortdal, som peger på, at der er behov for at dykke ned i tallene for at knække fraværskoden.

"For at forstå de høje fraværstal, må vi dykke længere ned i tallene og se på den enkelte elevs fravær. Hvilke årsager ligger bag, at elever har så højt fravær, at det hæver fraværsprocenten? Vi må også se på, hvorfor fraværet er højere i nogle kommuner end i andre."

Kilde: Politiken

Fot: Colourbox.dk