Claus Hjortdal i spidsen for inklusionseftersyn

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet, og ministeren har udpeget Claus Hjortdal som formand for gruppen Claus Hjortdal pressefoto 7 1red3


Som bebudet af regeringspartiet Venstre før valget, skal der gennemføres et eftersyn af inklusionsindsatsen på landets skoler. Og Ellen Trane Nørby har udpeget Claus Hjortdal som formand for arbejdet.

Baggrunden er, at inklusionen af elever med særlige behov nu har varet så længe, at der kan være grund til at vurdere indsatsen, herunder om eleverne får den nødvendige støtte, om skoler og lærere er klædt godt nok på til opgaven, og om resurserne er tilstrækkelige.

Eftersynet skal gennemføres af en ekspertgruppe, der er tæt på dagligdagen ude på skolerne, og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er udpeget til at stå i spidsen for gruppen, der skal komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen endnu bedre kan løftes ude på de enkelte skoler.

"Jeg ser frem til opgaven som formand for ekspertgruppen. For mig at se er der tre store og vigtige opgaver, vi skal tage fat på: Vi skal give et samlet billede af inklusionsindsatsen, finde gode eksempler og hovedproblemer samt ikke mindst komme med anbefalinger til praksis og justeringer. Målet må være, at ideen om inklusion i skolen, hvor alle elever lærer og trives, skal lykkes i skolens virkelighed," formand for Skolelederforeningen og ekspertgruppen Claus Hjortdal.

Hans mål vil bl.a. være, at der kan sikres en bedre spredning af gode eksempler, pege på hindringer, der kan spænde ben for en inkluderende indsats samt komme med anbefalinger, der kan sikre at alle elever kan få de bedste vilkår for at lære bedre.

Ændringerne i loven om specialundervisning har nu været en realitet i ca. 3 år, og udvalget skal se på en række kommuner og skolers praksis og afgive endelig rapport i marts 2016.

Ekspertgruppen består ud over formanden for Skolelederforeningen af tre kommunale repræsentanter, to lærere, en pædagog, en repræsentant fra PPR og to repræsentanter for eleverne. Herudover vil der blive nedsat en større referencegruppe bestående af folkeskolens parter, relevante vidensaktører og forskere på området.

Fakta om eftersynet af inklusion i folkeskolen

Eftersynet skal:
1. Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige læringsmiljøer og ressourceanvendelse.
2. Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper. Dette skal ske med udgangspunkt i nedenstående emner.
3. Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete justeringer.

Læs også Kommissorium