Claus Hjortdal: Nu kan vi fokusere på undervisningsopgaverne

Aftalen giver ro til at arbejde videre, siger Claus Hjortdal om den nye treårige overenskomst, som Lærernes Centralorganisation og KL er blevet enige om, og som nu skal til afstemning blandt medlemmerne

 
Claus Hjortdal, Skolelederforeningen formand, hæfter sig ved, at aftalen giver mulighed for at arbejde videre med implementering af folkeskolereformen. Der kan hermed bygges på de erfaringer og ændringer af folkeskolen, der har været arbejdet med siden reformen trådte i kraft, og som allerede er en realitet på mange af landets skoler.


I aftalen er der gjort plads til, at man lokalt kan lave særlige aftaler omkring arbejdstidsaftalerne, der blev vedtaget af Folketinget efter konflikten i 2013.

"Jeg ser det som en blødgøring af fortolkningen af Lov 409. Omkring en tredjedel af landets kommuner har allerede indgået forskellige former for lokale aftaler, så det giver mening, at der i den nye overenskomst er en hensigtserklæring om, at man kan udnytte de muligheder."

Claus Hjortdal fremhæver, at der med aftalen er kommet fleksibilitet og mulighed for prioritering i opgaverne.

"Der er en opmærksomhed på at skabe fleksibilitet og smidighed i det daglige arbejde samt i løbet af året."