Claus Hjortdal ny formand for FTF’s lederråd

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal er blevet valgt som formand for FTF's Lederråd, der repræsenterer godt 30.000 FTF-ledere i den offentlige og private sektor Claus Hjortdal pressefoto 7 1red


Efter nogen tids forberedelse for mere formelt at samle de mange ledere i FTF's medlemsorganisationer er der nu nedsat et lederråd i FTF med repræsentanter for ledere på tværs af FTF's medlemsgrupper. Og i fredags blev Claus Hjortdal valgt som formand for FTF's Lederråd.

"Jeg er glad og stolt over den tillid, der er vist mig i forhold til at repræsentere lederne i FTF. Sammen med det nye råd og forretningsudvalg for Lederrådet vil vi gøre alt, hvad vi kan for at styrke lederarbejdet i FTF."

"Lederne står overfor en række udfordringer. Det drejer sig om alt fra ledernes eget psykiske arbejdsmiljø, styringsdagsordenen, tillidsdagsordenen og ledelsestilgangen i fusionsprojektet mellem FTF og LO. Vi vil samles for at drøfte de temaer, som vi gerne vil have på FTF's kongres i november. Jeg ser frem til samarbejdet med Lederrådet og hele FTF-organisationen," siger Claus Hjortdal.

Det nye Lederråd i FTF samler lederne på tværs af FTF's medlemsorganisationer og skal styrke FTF's lederpolitiske arbejde. Det handler bl.a. om at styrke ledernes position i den private og offentlige sektor, rådgive FTF's forretningsudvalg og udvikle FTF's lederpolitik.

Lederrådet skal desuden aktivt deltage i ledelses- og styringsperspektiver i både den offentlige og private sektor og sikre, at relevante ledelsesmæssige perspektiver - både tværgående og i forhold til de enkelte sektorer - inddrages i FTF's politiske indsatser.

Målet er bl.a., at FTF i højere grad yder professionel lederrådgivning til medlemsorganisationerne og deres ledersektioner/fraktioner. Derudover skal FTF sikre gode uddannelsesmuligheder for lederne, og have fokus på ledernes arbejdsmiljø og ledelsesrum.

Lederrådets nye formand samt yderligere fire medlemmer til Lederrådets FU er valgt for en toårig periode. Formanden for Lederrådet inviteres med til møder i FTF's forretningsudvalg, hvor specifikke lederspørgsmål er på dagsorden og for at drøfte udviklingen i lederarbejdet i FTF.

FTF's Lederrådets forretningsudvalg består af:
Claus Hjortdal (formand), formand for Skolelederforeningen
Sanne Lorentzen, formand for Lederforeningen i BUPL
Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Anders Fløjborg, formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening
Michael Agerbæk, formand for Politilederforeningen