Duel for skoleklasser: Kampen mod madspild

Mens 1 milliard mennesker på verdensplan stadig er underernærede, går 1,3 milliarder ton mad til spilde. Dette svarer til 40 % af al madproduktion. Skoleklasser i hele Norden kan nu melde sig i kampen imod madspild

 

Nu lanceres ’Kampen mod Madspild’ på Foreningen Norden Forbunds læringsportal. 

'Kampen mod Madspild' er en klimaduel og et gratis undervisningskoncept. madspildred

Skoleklasser fra hele Norden kan i dette skoleår melde sig i kampen for et bedre miljø – imod madspild. Deltagelse i Kampen mod madspild er åben for elever i alle aldre i Nordens grundskoler.

Som supplement er der udarbejdet et nyt nordisk undervisningsmateriale om madspild, ressourcer og råvarer særligt til de 12-14 årige. Miljørelaterede problematikker bliver taget op, og aktuelle nordiske eksempler på mere bæredygtige løsninger er belyst.

Kampagnen er støttet af Nordisk Ministerråd

Se mere på www.nordeniskolen.org