Elever er lige så glade for at gå i skole efter reformen

Den første grundige pejling på folkeskolereformens indvirkning på undervisningsmiljø og trivsel tyder på, at lige så mange elever er glade for at gå i skole i dag som før reformen

 

barnskrivered

Det er Dansk Center for undervisningsmiljø, der står bag pejlingen, der er foregået online, og som bygger på svar fra 59.000 elever. Af dem svarer i år 36,3 procent, at de altid er glade for at gå i skole, og 48,6 procent, at de for det meste er glade. De tilsvarende tal var i 2013-2014 35,4 og 48,9.

Det skal med i billedet, at antallet af deltagere sidste år var 124.000 og altså mere end det dobbelte i forhold til i år, men Centeret mener ikke, det har betydning for kvaliteten af pejlingen.

Fri-, og privatskoleelever deltager også i undersøgelsen. Langt hovedparten går dog i folkeskole.

Resultatet sætter de sidste dages mediediskussion om folkeskolereformens betydning for elevernes trivsel i relief. Debatten har blandt andet budt på en kronik i Politiken, hvor børnelægen Karen Tilma hævder, at hun i dag ser mange flere børn, som fysisk bliver syge og får ondt i maven og stress, hovedpine og søvnbesvær. Forklaringen er ifølge hende de længere skoledage som følge af reformen.

Glade for skolen

"Vores tal peger på, at der ikke er trivselsmæssig forskel fra før og efter reformen. Hvis du sammenholder tallene fra sidste år med dem i den nye rapport, vil du se, at de er mere eller mindre identiske," siger centerleder Jannie Lindskov til Politiken.

Til spørgsmålet: Er du glad for din klasse? Svarer 22,5 procent "ja, altid", og 57 Procent "for det meste" I sidste måling var procenterne 22,5 og 57,1.

Er folkeskolereformen så uden betydning for elevernes trivsel? Det er for tidligt at sige, mener Jannis Lindskov. Reformen blev indført i etaper, og det er måske for tidligt at sige noget endeligt om, hvad den kommer til at betyde.

Foreningerne Skole og Forældre og Danske Skolelever melder også om, at eleverne generelt er glade for at gå i skole – også efter reformen.

Læs rapporten 'Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2014-2015'

Foto: Colourbox.dk