En skole uden vold og trusler

En ny forebyggelsespakke, der skal forebygge vold og trusler på skolerne, lanceres 25. oktober kl. 11. Der er begrænsede midler, så søg nu! Arbejdstilsynet afholder i december tre konferencer om emnet enskoleudenvoldogtruslerred


Forebyggelsespakken "En skole uden vold og trusler" tilbydes af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med fokus på at blive bedre til at forebygge og håndtere vold og trusler mod skolens lærere.

Dertil ydes lønkompensation for op til 50 deltagere, og skolen vælger selv, om den primære del af indsatsen afvikles på en hel udviklingsdag eller fordelt på flere møder. Forløbet kan samlet set strække sig fra fire til ni måneder.

Med i indsatsen er der indregnet betaling for en konsulent, som kan bistå skolen med at planlægge processen og yde støtte og rådgivning undervejs.

Forebyggelsespakken kan hjælpe med at finde nye rutiner til at forebygge trusler og vold på arbejdet. Der er i 2015 afsat 6. mio. kr. til gennemførelse af forløb. Så vil skolen have del i de penge, er det meget vigtigt, at man søger allerede NU og senest 15. december – også selv om man først vil gennemføre forløbet i forbindelse med skoleåret 2016/17.

Læs mere om forebyggelsespakken "En skole uden vold og trusler" mv. her 

Bemærk også, at Arbejdstilsynet i december afholder tre konferencer målrettet forebyggelse af vold mod grundskolelærere. På møderne præsenteres forebyggelsespakken og tilsynet fremlægger erfaringer fra sin igangværende indsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Så snart Skolelederforeningen modtager Arbejdstilsynets invitationer til disse møder, vil de blive udsendt.

FAKTA om forebyggelsespakken

  • Det tager 4-9 måneder at gennemføre et forløb
  • Skolen får lønkompensation for timeforbrug op til 50 deltagere
  • I skal bruge på at gennemføre forløbet med pakken.
  • Med pakken følge en drejebog, der trin-for-trin beskriver forløbet
  • Skolen beslutter selv, hvad man nærmere vil arbejde med
  • Samt hvilke aktiviteter, der skal igangsættes.

Forebyggelsespakken er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.