Færre ledere i DLF-kongres

I forbindelse med en række vedtægtsændringer besluttet på DLF's kongres vil Skolelederforeningen fremover have fire delegerede i kongressen mod nu 10 


Forslaget var for det første motiveret i de forhandlinger, vi løbende har haft i LC-regi og for det andet, at foreningen adskiller sig fra Lærerforeningens kredse ved i langt højere grad at have en selvstændig profil, egen politikskabelse og opgavevaretagelse. 

Logo 108 KB

Vedtægtsændringen gav ikke anledning til debat og blev vedtaget stort set enstemmigt på kongressen. Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal har stadig plads i DLF's hovedstyrelse, men deltager fremover kun i behandlingen af relevante punkter.

"Ved at vi får færre pladser/delegerede i DLF's kongres, og at jeg ikke fremover pr. automatik har sæde i DLF's hovedstyrelse, deltager i DLF-udvalgsarbejder eller i DLF's politiske beslutningsorganer, betyder en ændret tilknytning til DLF. Det skal også ses som et led i den fortløbende proces, vi har haft vedr selvstændighed, og som et led i arbejdet med at styrke vores politiske og sekretariatsmæssige samarbejde mellem ledergrupperne inden for LC", siger Claus Hjortdal

PÅ DLF's kongres, der finder sted disse dage i København, blev det desuden vedtaget, at antallet af medlemmer i DLF's hovedstyrelse fremover sættes ned fra 20 til 18. Forslaget er begrundet i et faldende medlemstal. Lignende ændringer kan ske med hensyn til Skolelederforeningens egen bestyrelse – det punkt skal behandles på foreningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde 21. oktober i Aarhus.

Til gengæld faldt et forslag om afholdelse af kongres hvert andet år. Også denne vedtægtsændring kræver 2/3-dels flertal, men kun ca. 60 % stemte for forslaget – så DLF afholder fortsat kongres hvert år.