Formandsmøde: Foreningen nu og i fremtiden

Løn og arbejdsvilkår er fortsat en central udfordring, som Skolelederforeningen bør have særlig fokus på. Det er meldingen fra foreningens lokalformænd, som er samlet (27. august 2015) til en drøftelse omkring de vigtigste udfordringer nu og i fremtiden 

formandsmoede6red copy
Lønforhold, lange arbejdsdage, TR-rollen og vilkår, professionelle ledelsesfællesskaber, vilkår ved konstitueringer samt udfordringen ved som leder at blive trukket mod forvaltningsniveau. Det er alle emner, som Skolelederforeningen bør have særlig fokus på.

Sådan lød meldingen fra foreningens lokalformænd, som også fremhævede udfordringer som 'hvordan administrerer vi som skoleledere under de meget forskellige kommunale rammer', 'hvordan får vi talt skoleledelse op' samt 'hvordan bevarer vi sammenhængskraften i spændet mellem afdelingsleder og øverste leder'.

Diskussionen var en fælles opsamling på seks regionale møder, som netop er blevet afholdt. På møderne mødtes ca. 150 repræsentanter for de lokale afdelinger til politisk drøftelse med foreningens formand og næstformand samt repræsentanter fra hovedbestyrelsen.

Formålet med de regionale møder, og med den videre diskussion på dagens formandsmødet, er at tydeliggøre, hvilke udfordringer Skolelederforeningens lokale afdelinger står med lige nu, og hvordan foreningen, centralt og decentralt, kan forberede sig på de fremtidige udfordringer. Så foreningen fortsat kan fremstå som en stærk, synlig og attraktiv forening.

Debatten på formandsmødet koncentrerede sig foruden ledelsesvilkår samt styring og økonomi i folkeskolen om sammenhængekraft i foreningen.

Foreningen på længere sigt 
formandsmoede527.august2015

Meldingen fra lokalformændene var, at foreningen skal mere offensiv omkring ledelsesvilkårene i folkeskolen samt om at søge strategiske samarbejdspartnere på folkeskoleområdet. Der blev også udtrykt ønske om, at foreningen er åben og direkte omkring, hvor belastet skoleledelsen er i opgaver, tid og ressourcer.

”Vi skal tale skoleledelsen op. Vi skal også udfordre NPM/detailstyringen, ” lød opfordringen. 

Til diskussion var også, hvordan man på det regionale, lokale og centrale niveau, skaber den bedste forening, der har størst mulige sammenhængs- og handlekraft. 
formandsmoede7red

Særligt fokus var på, hvordan foreningen kan styrkes decentralt, hvordan leder-TR funktionen kan styrkes. Samt, hvordan der kan tilbydes mere støtte til lokalforeningerne og medlemmerne i løn- og arbejdsvilkår, strategi, kurser mv. 

Skal f.eks. konsulentbistanden øges, skal der findes midler til det. Og i den forbindelse fremlagde formanden Claus Hjortdal en række overslag på forskellige modeller for politisk-organisatoriske ændringer med henblik at frigøe ressourcer, fx i form af at reducere antallet af HB-medlemmer, nøjes med en formand frem for et formandskab, reducere de lokale midler med mere.

Efter gruppedrøftelser var der tilbagemeldinger på formandens oplæg. Gennemgående med fokus på, at det regionale-decentrale arbejde ved lokalbestyrelser og leder-TR SKAL styrkes. Der mangler 'muskler' lokalt, som en formulerede det, til det strategiske og konkrete arbejde med at styrke medlemmernes ledelses-, løn- og arbejdsvilkår. Foreningen skal fortsat skal have en stærk formand, og konsulenter/sekretariat må ikke reduceres, men bør snarere styrkes.

Hvad angår ressourcerne, var der åbenhed over for de modeller, formanden havde lagt frem - med fokus på, at antallet af HB-medlemmer kan reduceres, næstformandens rolle redefineres og/eller ved at frikøbene for disse reduceres. En gruppe foreslog kontingentstigning. Formanden pegede på, at det med foreningens økonomi lige nu ikke er nødvendigt med en spareøvelse. Men han tilkendegav, at HB vil arbejde videre på basis af dagens input for eventuelt at stille konkrete forslag til organisatoriske ændringer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 21. oktober.