Fortsat usikkerhed om lange skoledage

Ny Skole og Forældre undersøgelse viser, at halvdelen af forældrene er utilfredse med de længere skoledage. Skolelederforeningen advarer om ikke at overtolke undersøgelsens resultat...

I en ny undersøgelse fra Skole og Forældre svarer 52 % af forældrene, at de er utilfredse eller meget utilfredse med deres børns længere skoledage. Det er en stigning i forhold til i foråret, hvor forældreforeningen stillede det samme spørgsmål, og hvor 35 % var utilfredse eller meget utilfredse.

Skoleledernes formand Claus Hjortdal, mener, at den voksende utilfredshed bl.a. skyldes den fokus, der ofte er i medierne om, at dette og hint i reformen er problematisk, herunder de længere skoledage.

"Forældrenes holdning til skoledagene skal vi tage alvorligt, da det jo smitter af på deres børn. Men det er vigtigt at holde fast i, at skoledagene ikke er længere i år end sidste år. Og på skolerne gør de sig umage for at gøre skoledagene varierede", siger Claus Hjortdal.

Men han peger samtidig på, at en undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø for nylig viste, at næsten 80 pct. af eleverne altid eller for det meste er glade for at gå i skole. Desuden har UVM netop undersøgt elevernes fravær, hvor der ingen forskel er før og efter reformens indførsel.skoleklasserred

Claus Hjortdal peger på, at der mangler en klar politisk fortælling om, hvorfor skolen skal forandres så meget, som den bliver i disse år. Samt en opbakning til, at det tager tid at gennemføre så store forandringer, og at der må vises tålmodighed over for, at alt ikke fungerer optimalt fra begyndelsen.

"Vi skal tale om alt i åbenhed. Men vi skal undgå mediernes folkedomstole og politikeres profileringstrang. Frem for at ride med på enkeltsager, der ikke kan undgås, om, at dette eller hint ikke fungerer, vil jeg opfordre til også at kigge efter de succeser og fremskridt, der også er", siger Claus Hjortdal.

UNDERSØGELSEN

Foreningen Skole og Forældre har her i begyndelsen november 2015 spurgt forældre om deres holdning til skolereformen. I alt havde 976 svaret:

Andel, der er utilfreds eller meget utilfreds med:

Lektiecafe: 40 pct. - 26 pct. i sept. 2014.

Bevægelse i skoletiden: 37 pct. - 18 pct. i sept. 2014.

Understøttende undervisning: 29 pct. - 16 pct. i sept. 2014.

Længere skoledag: 52 pct. - 27 pct. i sept. 2014.

Barns skoledag generelt: 26 pct. - 16 pct. i sept. 2014.