Har du stemt? OK'15 urafstemning

Husk at stemme! OK'15 urafstemning fra 5. marts til 16. marts

 

OK15 forhandlingsresultatet på det kommunale område er afsluttet og er via foreningens lokale formænd sendt til urafstemning blandt Skolelederforeningens kommunalt og regionalt ansatte medlemmer. En enig HB i foreningen anbefaler, at man stemmer JA...

 

Stemmeberettiget er de af Skolelederforeningens kommunalt og regionalt ansatte medlemmer, der er omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. (overenskomstansatte/kontraktansatte/tjenestemænd). urafstemningredAlle stemmeberettigede skulle have modtaget orientering fra foreningens lokal formænd, men ellers sker afstemningen via LINKET HER

Afstemningen foregår udelukkende elektronisk via linket ovenfor - den foregår fra NU til og med 16. marts 2015 kl. 12.00

Ved afstemningen tages stilling til det samlede resultat på det kommunale og regionale område – altså både LC-forliget (ledere) og det generelle forlig på Forhandlingsfællesskabets kommunale og regionale område.

Ved evt. problemer ved indlogning se vedlagte vejledning eller kontakt sekretariatet ved Nilabjan Totakhil tlf. 70251008 eller Peter Cort tlf. 61605323

Ved evt. problemer ved indlogning se vedlagte vejledning eller kontakt sekretariatet ved Nilabjan Totakhil tlf. 70251008 eller Peter Cort tlf. 61605323

Vejledning om urafstemningen, læs her

Læs mere om OK-resultatet på hjemmesiden og i det senest udsendte formandsbrev