Hver 6. skoleleder er sparet væk

Over de sidste seks år er der sket et meget markant fald i antallet af ledere i folkeskolen på 16 ½ pct., mens der i samme periode er blevet 13 pct. færre lærere COLOURBOX1195156red


Dykker man ned i de officielle tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, i perioden fra august 2009 til august 2015, viser det sig over de sidste seks år, at hver 6. leder i folkeskolen er blevet sparet væk. I procent svarer det til 16,5 %. I rene tal er der tale om en nedgang på 651 lederstillinger.

Det svarer til, at der i dag er 1/6 færre ledere til et arbejde, der er væsentligt forøget med reformen, nye måder at tilrettelægge arbejdstiden, inklusionsopgaven, nye administrative systemer m.m.

Det viser en ny undersøgelse, Skolelederforeningen har foretaget. Det samme gælder stort set antallet af lærere i folkeskolen, der er faldet med 7.114 stillinger, svarende til 13 pct. på seks år, hvilket ses af en ny DLF-undersøgelse opgjort på basis af den samme KRL-statistik.

Faldet skyldes primært nedlæggelser og sammenlægninger som følge af ændrede skolestrukturer med sammenlægninger af klasser mv. Samtidig med det faldende antal ledere og lærere, er elevtallet dog i den seksårige periode 2009-15 faldet med ca. 4 %.

"Det er bekymrende, at så mange skolelederstillinger er forsvundet", siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal. Han peger på, at skoleledernes belastning og arbejdstid er steget meget, og at der ikke er ledelseskraft og bemanding nok til, at reformen bringes gennem med succes.

"Jeg skal advare kommunerne om yderligere at skære i lederstillingerne. Udviklingen går i den forkerte retning, og det har konsekvenser for folkeskolen, der ikke får det kvalitetsløft, der ønskes. For kvalitet i skolen forudsætter kvalitet i skoleledelsen", siger skolelederformanden.

Claus Hjortdal er bekymret for flere besparelser med en finanslov 2016 på vej og et omprioriteringsbidrag på 7,5 mia. kroner frem mod 2019, der vil betyde endnu flere stillingsnedlæggelser i folkeskolen.

Læs de to undersøgelser

· 16,5 % færre skoleledere

· 13 % færre lærere

Foto: Colourbox.dk