Ny EVA-rapport om skoleledelse

Skolereformen kalder på stærke ledelseskompetencer hos landets skoleledere. I en ny undersøgelse stilles der skarpt på, hvordan god skoleledelse ser ud i praksis skoleklassered


I en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) "Ledelse tæt på undervisning og læring" fremgår det, hvordan god skoleledelse ser ud i dag. Instituttet har set på den nyeste forskning, der går tæt på ledelsens betydning for undervisningens udvikling og kvalitet.

Desuden baseres undersøgelsen på fire cases, som er eksemplariske i den forstand, at de har ledelsespraksisser, der er koblet til forskning om god ledelse. Case-undersøgelsen omfatter følgende skoler:

· Østervangskolen i Favrskov Kommune
· Løjt Kirkeby Skole i Aabenraa Kommune
· Hjallerup Skole i Brønderslev Kommune
· Sophienborgskolen i Hillerød Kommune

Skolerne er valgt for at give eksemplariske billeder af god skolelederpraksis. Undersøgelsen giver med andre ord ikke et repræsentativt billede af ledelsesopgaven, som den udøves på alle skoler. Men EVA når alligevel frem til nogle vurderinger af god ledelsespraksis anno 2015.

Bl.a. understreges vigtigheden af, at de gode ledere "forstyrrer" lærerne - på en passende måde. Ikke ved at give løsninger og konkrete svar, men ved at støtte og skabe rammer for, at lærerne kan løfte deres opgaver, og ved i den løbende dialog med lærerne at udfordre den tænkning og praksis, der er.

Den nye EVA-rapport viser, at det er de skoleledere, der formår at skabe en balance mellem at styre på forventninger og konsekvens, men også på støtte og vejledning, der får succes med deres ledelse.

Ikke mindst, fordi deres indsats af lærerne opleves som ansvarsfuld og vedkommende. Ja, når en skoleleder stiller spørgsmål til sine læreres praksis og understøtter en undersøgende tilgang til det at lave god undervisning, så opfattes det af lærerne som god skoleledelse... bedst er det, når ledelse og lærere i fællesskab kan undersøge og udvikle skolens pædagogiske og didaktiske praksis.

Det er en af hovedpointerne i undersøgelsen, der også giver konkrete eksempler på, hvordan man som skoleleder kan gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, observation af undervisningen med feedback, læringssamtaler, teammøder og pædagogisk café med faglig sparring og videndeling.

Læs "Ledelse tæt på undervisning og læring" (pdf)

Foto: colourbox.dk