Nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse i det nye skoleår

Børne-, undervisnings- og ligestilingsministeren har underskrevet ny bekendtgørelse, som gør lektiehjælp og faglig fordybelse til en del af skoledagen for alle elever. De nye regler er gældende fra 1. august 1015.

Hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det passer bedst for eleverne på den enkelte skole. Det skyldes, at der ikke længere er krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal fylde et bestemt antal timer. Ligeledes vil det ikke længere være et krav, at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne. 

ordblindetestred

Får eleverne hjemmearbejde og lektier, er det skolens pligt at give eleverne mulighed for at få hjælp. Hjemmearbejde eller lektier kan også blive udført som fællesaktiviteter - sådan kan lektiehjælp og faglig fordybelse være en del af undervisningen.

Skolerne skal bruge varierede læringsformer som fysisk aktivitet i lektiehjælp og faglig fordybelse. Aktiviteten kan lægges som en del af undervisningen i det enkelte fag, men afhænger af den konkrete vurdering.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Foto: colourbox.dk