Nyt hæfte: Når team trives

Hvilke potentielle gevinster og typiske faldgruber er der ved teamsamarbejde i uddannelsessektoren? Det sætter hæftet 'Når team trives' fokus på.

Teamsamarbejde bliver stadig mere udbredt i uddannelsessektoren - og er dermed også en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø. 'Når team trives' skal inspirere uddannelsesinstitutionerne til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau - til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Udgangspunktet for 'Når team trives' er, at teamsamarbejdet kan give mulighed for en endnu bedre løsning af kerneopgaven, hvilket typisk øger meningen, stoltheden og dermed trivslen i jobbet. På samme måde virker en bedre trivsel i teamet oftest positivt tilbage på dets evne til at løse den fælles opgave.naarteamtrivesred 1

Hæftet, der henvender sig både til det enkelte team, til den pædagogiske ledelse og til de samarbejdsfora, der kan sætte potentialer og problemer i teamorganisering på dagsordenen, videregiver blandt andet erfaringer fra velfungerende team i sektoren.

De fire kapitler i hæftet handler om:
* Team i uddannelsessektoren
* Fem almindelige problemer i teamsamarbejdet
* Fem veje til bedre team
* Teamsamarbejde i praksis

Hæftet er udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådetfor Undervisning & Forskning i samabejde med Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening, Akademikerne, Frie Skolers Lærerforening, FOA og KL.

Læs 'Når team trives'