OECD: Danske elever får mest undervisning

Den internationale OECD-status "Education at a Glance 2015"over uddannelsesvilkår i mere end 50 lande er kommet. Den viser bl.a., at danske elever efter reformen ligger i top mht. antal undervisningstimer

 

EducationataglanceredEt vigtigt fokus i den nye OECD-rapport er, at danske elevers undervisningstimetal stiger fra 8.070 timer til 10.040 timer over et helt skoleforløb. Og med denne stigning på ca. 25 % ligger Danmark i top blandt OECD-landene, hvor eleverne i gennemsnit har 7.570 undervisningstimetal over et skoleforløb.

"Når vi nu også gennem OECD's analytikere kan konstatere, at undervisningstiden er steget så meget som ca. 25 %, må det være et klart signal til kommunerne om at sikre resurserne og kvaliteten i skolereformen ", siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Danske læreres startlønninger ligger højt i forhold til OECD-gennemsnittet. Men selv om lønningerne begynder højt, er stigningen i takt med øget erfaring svag. Forskellen mellem løn i toppen og bunden af skalaerne er forholdsvis lav, og Danmark rangerer lavt internationalt i lønprogression.

Andre bemærkninger om Danmark i den nye OECD-rapport:

  • Flertallet af unge (15-29-årige) i Danmark er stadig i uddannelse, og en stor del af dem er både i uddannelse og beskæftigelse. Det er næsthøjest i OECD.
  • Trods store reduktioner i udgifter til uddannelsesinstitutioner, fortsætter Danmark med at være det OECD-land, der investerer den største andel af BNP til uddannelse.
  • Ligestillingen halter lidt bagud: Uanset uddannelsesbaggrund er arbejdsløshedsprocenten lidt højere for kvinder end mænd i Danmark.
  • 80 % af alle præskole elever er indskrevet på offentlige institutioner, mens det er tilfældet med kun 61 % af i gennemsnit i OECD.

Læs Education at a Glance 2015, Danmark

Link til Education at a Glance 2015, hele rapporten