OK’15: En god dag for folkeskolen

Det er lykkedes KL og LC at nå til et resultat på arbejdstid samt løn. Skolelederforeningen er tilfreds med, at der ser ud til at kunne blive ro om folkeskolen, implementering af reform mv. Samtidig er der opnået et tilfredsstillende resultat vedrørende skoleledernes egne OK-vilkår.

I løbet af weekenden er der blevet landet en aftale med KL på LC-området. Den rummer ikke en egentlig arbejdstidsaftale, men til gengæld er LC med den nye overenskomst i fællesskab med KL blevet enige om en række initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lykkes med opgaven.

L409 står altså stadig ved magt, men suppleres med nogle muligheder baseret på tillid, samarbejde, ansvarlighed, medansvar og forpligtelser. Det drejer sig fx om lokale aftaler om tid og tillæg. Der er skrevet både undervisning og forberedelse ind. Forberedelse skal være fastlagt, sammenhængende og effektiv – både individuel og fælles. Der tales om flextid og puljer til særlige opgaver mv.

En ny tænkning om mulighed for fleksibilitet og prioriteringer er altså med i den nye aftale. Der er også som noget nyt beskrevet et ansvar for kommunalbestyrelsen om ressourcen.

Alle lærere på løntrin 44 og derunder stiger et løntrin næste år, mens dem på trin 45 og derover får en lønstigning på 7000 kr. Børnehaveklasseledere på anciennitetsløn får yderligere knap 500 kr./md. Det er de kontante konsekvenser af en omlægning og omregning af undervisningstillægget, så det bliver dyrere for kommunerne at planlægge med høje undervisningstimetal til lærerne.

Lærernes ferie er blevet endnu mere "normaliseret"; de får nemlig ret til at lægge den sjette ferieuge på skoledage, alternativt få den udbetalt.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal har allerede været ude med en melding om, at det er en god dag for folkeskolen:

”Vi har brug for, at alle har ansvar for, at skolen lykkes og at en aftale mellem KL og LC er vigtig for at skabe ro på arbejdspladsen. Så lægger jeg vægt på, at kommunalbestyrelserne har et medansvar, og at der er kommet fleksibilitet og prioritering i opgaverne – så hvis man lokalt mener, det er vigtigt, har man altså muligheden nu for at aftale puljer til særlige opgaver”, siger formanden.

Skolelederforeningens egen OK

På vores kommunale underviserleder-OK bortfaldt alle KL’s krav om at fjerne tjenestemandsansættelsen og andre vidtgående krav. Det er i selv meget tilfredsstillende.

Helt kontant fik Skolelederforeningen mellemlederne løftet fra trin 46+4500 til trin 46+11.000. Det gik alle de afsatte penge + moms til. Dertil kom, at alle ledere på løntrin 48,49 og 50 fik 2000 kr./år.

"Penge, som der ikke var der, men som vi fik alligevel. Så lidt er der – og vigtigt at vi ikke blev angrebet på ansættelsen", fastslår Claus Hjortdal, der alt i alt sammenholdt med resultatet af det generelle forlig er tilfreds.

Resultatet af de centrale forhandlinger

Forhandlingsfællesskabet og KL har netop indgået et treårigt forlig om en ny overenskomst for de over 500.000 ansatte i kommunerne. Der er i alt aftalt generelle lønstigninger på 5,42 % i perioden inklusiv reguleringsordningen – det giver plads til en stigning i reallønnen. Ikke mindst i en tid med faldende renter og – ja – deflation. Også det resultat er Skolelederforeningen godt tilfreds med.

Forliget indebærer generelle lønstigninger på i alt 5,42 %. fordelt med 1,60 pct. i 2015, 1,50 pct. i 2016 og 2,32 pct. i 2017. Hertil kommer yderligere midler til organisationsforhandlingerne og til at fremme store forenklingsprojekter.

Samtidig videreføres reguleringsordningen, men i ændret form, idet der indføres et såkaldt privatlønsværn, der sikrer, at lønudviklingen i den kommunale sektor er i balance med lønudviklingen i den private sektor.

Dertil kommer et par nye ting, bl.a. et ”rejsehold”, der skal hjælpe kommuner og arbejdspladser med det psykiske arbejdsmiljø. En uges ekstra forældreorlov for fædre er også kommet til. Endelig er MED-systemet ændret, så samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter bliver mindre bureaukratisk.

Forligene skal nu til urafstemning, både det generelle og de specielle på LC-området. Mere info følger.

Pressemeddelelse - Flere nyskabelser og sikring af reallønnen