OK'15 Lederover­enskomsten

Søndag den 15. februar 2015 blev der mellem LC og KL indgået forlig på det kommunale undervisningsområde.

 

KL frafaldt under forhandlingerne deres krav, som på væsentlige punkter fremadrettet ville have forringet skoleledernes ansættelsesvilkår væsentligt. Det drejede sig bl.a. om ønsket om:

- Overenskomstansættelse af øverste leder

- Bortfald af normeringspligten og undervisningskompetence

- Fleksible forhandlingsregler for mellemledere

Vi har samtidig fået et lønresultat, vi kan være tilfredse med. At vores mellemledere ikke længere kan få undervisningstillæg på specialområdet er en konsekvens af, at lærerne omlagde deres undervisningstillæg.

Generelle lønstigninger:

De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

- Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 %

- Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 %

- Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 %

- Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0 %

- Pr. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,2 %

- Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,12 %

Prisudviklingen skønnes i aftaleperioden at udgøre 4,77 %. De generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen forventes således at sikre reallønnen.

 

Resultat for lederne:

Lønstigninger pr. 1.4.2016:

- Til ledere på grundlønstrin 46 + 4.200 kr. forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 + 11.000 kr.

- Til ledere på grundlønstrin 48 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 2.000 kr.

- Til ledere på grundlønstrin 49 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 2.000 kr.

- Til ledere på grundlønstrin 50 forhøjes grundlønnen med fuldt gennemslag til løntrin 50 + 2.000 kr.

Bortfald af tillæg, ledere

I overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet ophæves tillæggene i § 5, stk. 2-4, med virkning fra den 1. august 2015.

Tillæggene udbetales til mellemledere, der underviser inden for specialområdet.

Skoleledelse i reformtider

KL og Skolelederforeningen har aftalt et fælles projekt, som har overskriften: "Skoleledelse i reformtider– mellemledere i nye strukturer, nye muligheder og udfordringer:" Projektets formål er at undersøge, hvilke ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der tegner sig for mellemledere i folkeskolen, bl.a. i lyset af folkeskolereformen og eventuelle strukturændringer, der er gennemført på skoleområdet de senere år.

Se hele forhandlingsprotokollen her

Læs 'Hovedelementerne i forliget på KL's område' PDF'

Se det samlede materiale fra Forhandlingsfællesskabet

Foto: Colourbox.dk