Skoler søger pilotafprøvning

Undervisningsministeriet søger i samarbejde med UC Metropol skoler til at deltage i pilotafprøvningen af de skolerettede indsatser i forbindelse med forsøgsprogrammet "Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen" 

abctavlered


Forsøgsprogrammet om udsatte børns faglighed skal skabe evidensbaseret viden om, hvordan udsatte børn kan blive bedre til læsning og matematik og løber frem til 2018.

Pilotafprøvningen har til formål at afprøve indsatsen i mindre format og dermed udvikle og styrke metoden til et større forsøg i efteråret 2016. De deltagende skoler vil derfor deltage i udviklingsarbejdet i forbindelse med forsøget.

Pilotafprøvningen af indsatsen vil forløbe i begyndelsen af foråret 2016.

Der er stadig plads til flere skoler, der kan hjælpe med at afprøve og udvikle læseindsatsten på tværs af årgange, hvor 3. eller 5. klasseelever læser samme med 8. klasseelever i et systematisk planlagt forløb på tre uger.

Klassernes lærere samt skolens læsevejleder og skolebibliotekar gennemgår et opkvalificeringsforløb forud for forløbet.

Læs informationsmateriale fra UC Metropol med uddybende materiale

Interesserede skoler kan kontakte Malene Mortensen, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 52 10 eller mail: mamor2@uvm.dk for tilmelding eller eventuelle spørgsmål.

Foto: Colourbox