Skolestart: Besøg på innovationsværksted

Skolestart: Minister og skoleledernes formand besøger innovationsværksted

Landets folkeskoler byder i dag eleverne velkommen til andet skoleår med folkeskolereformen. I den anledning besøgte undervisningsminister Ellen Trane Nørby og skoleledernes formand Claus Hjortdal Kirsebærhavens Skole i Valby. Her så de nærmere på skolens innovationsværksted 'Minilab'  


"Glæder I jer til at komme i gang med skolen igen efter en god ferie?" kirsebaerhavensskoleEllenTNred

Skoleeleverne både klappede og råbte et bekræftende 'ja', da minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, besøgte Kirsebærhavens Skole og holdt velkosttale for eleverne.

"Jeg håber, vi som politikere kan være med til at sikre, at der i folkeskolen er noget for jer alle, så I synes, det er sjovt og lærerigt at gå i skole. I dag har vi fornøjelsen at besøge jeres 'Minilab' for at høre om tankerne bag det og for at se, hvordan det at gå i skole ikke kun behøver at foregå ved, at man sidder ned ved et skrivebord."

Kirsebærhavens Skole har ca. 650 elever.

Skolereform år 2

Landets folkeskoler har i dag taget hul på andet skoleår med skolereformen. Reformen har blandt andet fokus på faglig fordybelse, lektiehjælp, understøttende undervisning og åben skole.

I den forbindelse besøgte Ellen Trane Nørby sammen med Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal Kirsebærhavens Skole for at se, hvordan skolen arbejder med de nye elementer. Det blev blandt andet til et kig på skolens 'Minilab', som er udviklet i et samarbejde mellem skolen og det integrerede folkebibliotek.

På forhånd glædede undervisningsministeren sig til at høre, hvordan elever, lærere og skoleledere oplever hverdagen, samt hvordan ministeriet kan understøtte den proces, skolerne er i. 
kirsebaerhavensskoleclausred
Innovationsværksted med 3D-printere

Skolens Minilab er et innovationsværksted med 3D-printere. I værkstedet udfolder eleverne sig kreativt ved at eksperimentere med design og 3D-print. Eleverne bygger i Lego og lærer at 3D-scanne, og undervisningsforløbet inddrager fag som matematik og fysik, når der blandt andet arbejdes med rumfang, massefyld og geometri. 

"Minilab er et godt eksempel på de muligheder, folkeskolereformen giver for at tilbyde eleverne anderledes undervisning. På landets skoler er man godt i gang med at virkeliggøre de nye elementer, som reformen fører med sig, og her i år to med reformen, skal elementerne for alvor have lov til at blive udviklet og folde sig ud," siger Claus Hjortdal.

                                   

                                       Claus Hjortdal, skoleleder Anette Lauge og undervisningsminister Ellen Trane Nørby

Leg og nysgerrighed med i undervisningen

Skoleleder Anette Lauge håber på den lange bane at udvide samarbejdet med biblioteket:

"Et undervisningsforløb som dette viser, at det har stor værdi at inddrage omverdenen i skolen. Det er en undervisningsform, som får leg og nysgerrighed med i undervisningen, og som skaber synergi mellem skole, læring og fritid." kirsebaerhavensskoleeleverred

Under besøget mødte Ellen Trane Nørby og Claus Hjortdal to 9. klasses elever, Oskar Clausen og Tark Chehajberg, som fortalte nærmere om 'Minilab'. 

"Hvad har været det bedste ved skolereformen," spurgte undervisningsministeren også de to elever. 

"Det er nok, at vi får mulighed for at prøve nye ting som fx skolens minilab, og at vi kan vælge efter vores interesser, samt at vi kan få hjælp til lektierne, hvis vi har brug for det," lød svaret efter en lille tænkepause og en bemærkning om, at det er svært at blive stillet så store spørgsmål på første skoledag efter ferien.

Pia Allerslev, Børne- og ungdomsborgmester i Købehavns Kommune, Colette Brix (V), folketingskandidat (V) samt Carl Christian Ebbesen, Kultur- og fritidsborgmester (DF), Københavns Kommune, deltog også i besøget.

 

 

                                                                                                                         Tark Chehajberg Oskar Clausen 9. klasse