Skruen strammes for hårdt

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal har i dag i flere medier været ude med budskabet om, at kombinationen af reform, længere skoledag, mere undervisning og færre penge er uholdbar 


I en historie i Politiken i morges (9. september 2015), der har spredt sig til en række andre medier, fremgår det, at Danmark ligger på en ubestridt topplads blandt 35 OECD-lande med hensyn til, hvor mange skoletimer, eleverne modtager gennem deres skolegang.

skoletimer2redDet fremgår, at en gennemsnitselev i dag vil modtage knapt 11.000 timer i løbet af sin skolegang mod før skolereformen trådte i kraft lidt over 8.000 timer. Men på trods af denne voldsomme vækst i timetal, har Politiken kunnet regne sig frem til, at resurserne til at drive skole ikke tilsvarende er steget – de er faldet.

Således var der i 2012, før reformen trådte i kraft, en gennemsnitlig udgift i kommunerne på 88,5 kr. pr elev, og nu er udgiften faldet til 84,4 kr. pr. time.

 

Artikel i Politiken 9. september 2015I det hele taget, er Danmark med de lange skoledage efter reformen og nu regnet med antal skoletimer i forhold til udgifter langt fra blandt de dyreste i verden til at drive skole. I de seneste år er der desuden helt konkret nedlagt 12 % lærerstillinger og ca. 15 % lederstillinger, men elevtallet er faldet med 3 %.

Det harmonerer med de meldinger, Skolelederforeningen på en række regionale møder og det netop afholdte formandsmøde har fået fra sine lokalafdelinger om, at der er et særdeles stort arbejdspres for ledere og ansatte på skolerne, samtidig med at mange kommuner fortsat gennemfører besparelser.

"Første år af reformen kunne vi ikke sige det sikkert, for der var store forskelle fra kommune til kommune. Men i år er den enslydende melding, at skruen strammes og bliver endnu strammere næste år. Der er kun ét sted at spare, og det er på udgifterne til arbejdsløn, og det gælder lærere, pædagoger og skoleledere. Så der skal løbes meget stærkt for at få det til at hænge sammen", siger Claus Hjortdal til Politiken.

Danmarks Lærerforening, der holder kongres i København i disse dage, har indledt en annoncekampagne mod V-regeringens beslutning om, at kommunerne skal skære 500 mio. kr. ekstra på budgettet i 2016. I DLF-annoncen peges på, at det vil gå ud over folkeskolen.

Kilde: Politiken