Slutrapport om skoleledernetværket for digital forandringsledelse

De vigtigste erfaringer og den vigtigste viden fra projekt 'Digital forandringsledelse i folkeskolen' er nu samlet i en afsluttende rapport skoleledernetvaerketslutrapportred


Slutrapporten 'Skoleledernetværket for digital forandringsledelse 2013-2014 - et national initiativ af Skolelederforeningen, KL og Undervisningsministeriet' der er en opfølgning på projekt- og aktivitetsmål i det nationale skoleledernetværk for digital forandringsledelse, er nu offentliggjort.

Et nationalt netværk på godt hundrede skoleledere har i to år fra januar 2013 til december 2014 indsamlet viden, erfaringer og gode ideer til arbejdet med den digitale omstilling af folkeskolen og brugt dem på deres egne skoler.

Skolelederforeningen har sammen med KL og Undervisningsministeriet stået for netværket, som har haft til formål at sikre, at gode ideer og tiltag med it i folkeskolen blev sat i system, implementeret og videreformidlet.

Læs slutrapporten

Læs mere på emu.dk