Sorø-mødet 2015: Inklusion er kommet for at blive

Den nye minister har bedt om input til det bebudede eftersyn af inklusionsindsatsen. Blandt mange anbefalinger lød det på Sorø-mødet, at eftersynet ikke bør afhænge af de problemer, der er med at inkludere, men tage udgangspunkt i de positive erfaringer, der vitterligt også er 

soroe4red


Torsdag formiddag sluttede Ellen Trane Nørby's første Sorø-møde som ny undervisningsminister. Tre dage med strålende solskin kun afbrudt af et natligt, ganske heftigt regn- og tordenvejr. På lidt samme måde har det været med de drøftelser, der har været mellem folkeskolens parter om reformen og de udfordringer, skolerne står med. Mest succes, men også uro indimellem.


De fleste emner har der været bred konsensus om blandt de ca. 200 deltagere. Senest også hvad angår inklusionen i folkeskolen. Efter en række faglige input og gruppediskussioner var der fælles drøftelse med henblik på at give input til det eftersyn af inklusionsindsatsen, ministeren har bebudet skal ske.

Inklusionsindsatsen bedre end sit rygte
Først og fremmest var der klar enighed om, at skolen ikke skal tilbage til den massive udskilning af børn fra normalskolen, der skete tidligere. Der var – med enkelte undtagelser – enighed om, at inklusionsindsatsen fungerer, at den er "meget bedre end sit rygte", og at der på meget kort tid er sket er markant skift.

Der er også tilfælde, hvor det er svært for nogle børn, klasser og skoler. Så her skal der følges op. Ikke overraskende blev der peget på, hvor vigtig ledelse af inklusion på alle niveauer er. Der er derfor brug for strategier for inklusionsarbejdet, systematisk kompetenceudvikling og kommunikation.

Den 3. inklusionsbølge soroe3red
Vellykket inklusion handler om kompetencer, vidensopsamling og -deling. Om en ny kultur, et nyt mindset, en ny måde at se og gøre tingene på. Hvor differentieret undervisning for alvor kommer til værdighed, hvor lederne er tæt på undervisningen, men hvor også lærerne delegeres ansvar, og eleverne inddrages mere.

Der er ikke brug for nye lovændringer, forlød det. Der er brug for opfølgning, men også frihed til at løse opgaven. Og en målrettet kommunikationsindsats for at styrke forståelsen bredt for det arbejde, der laves. Når man i og omkring skolen ikke længere taler om inklusion, men om læring, er målet tæt på. Den 3. inklusionsbølge, kaldte Claus Hjortdal det.

Men det er også vigtigt at få sikret, at den viden, der er (snart var) på specialområdet, ikke tabes, men overføres. Og der er behov for fra ministerens side at følge pengenes vej for at sikre, at inklusion ikke bliver til besparelser. Det handler ikke blot om et nyt mindset, resursespørgsmålet må indgå i eftersynet.

soroevideored

VIDEO 4 ½ min

Hør undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdals korte kommentarer til inklusionsdebatten på Sorø-mødet. Se video