Tilfreds med ministers Sorø-udmeldinger

Over 100 personer fra uddannelsesverdenen er i disse dage samlet til det årlige Sorø-møde, der har ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V), som vært 


Samarbejde og dialog om uddannelsesreformer er temaet, og ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby lægger op til en fælles drøftelse af både udfordringer og muligheder i folkeskolereformen. I den forbindelse vil der også være fokus på inklusionsindsatsen.

Et af de mest interessante punkter på dagsordenen den første dag var 'Status for folkeskolereformen', hvor der blev luftet en del forskellige synspunkter. 

soroemoede20152red1

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal vælger i sin kommentar at koncentrere sig om ministerens udmeldinger.

"Vi har en minister, som holder fast i reformen, og som er åben over for en direkte dialog med de relevante parter," siger Claus Hjortdal.

"Ellen Trane Nørby er med på, at man kan udfordre præmisserne omkring reformen, men der skal også være en realistisk tilgang til, hvad man ønsker ændret. Det synes jeg er en god indledning til det kommende samarbejde om reformen. Jeg er helt enig med hende, når hun siger, at så stor reform tager tid og kræver arbejdsro, og at alle parter har et fælles ansvar for at den lykkes."

Mere samarbejde tak

Ellen Trane Nørby mener, at politikere både lokalt og nationalt ikke skal være bange for at komme tæt på implementeringen af reformen, og hun er øjensynlig selv parat til at gå i front.

Det fik Danmarks Lærerforening og pædagogernes fagforening BUPL at mærke på Sorø-mødets første dag, da hun opfordrede dem til at sikre større samarbejde mellem lærere og pædagoger.

"Vi har ikke på forhånd den store fornemmelse af, hvordan Ellen Trane Nørby vil være som undervisningsminister. Derfor har det været fint at høre, hvad hun har at sige. Hun har lagt op til et godt todagesmøde ved at slå fast, at hun har nogle klare synspunkter og også gerne vil lytte," siger Claus Hjortdal.

På mødet, der finder sted på Sorø Akademis Skole, skal deltagerne udover folkeskolereformen også arbejde med perspektiverne for erhvervsuddannelsesreformen, der træder i kraft efter sommerferien.