Udsigt til færre pædagoger i skole og SFO i 2016

2016 bliver et smalt år, når det gælder bevillinger til pædagoger i institutioner, SFO'er og folkeskoler, fordi den såkaldte "børnepakke", som den tidligere SR-regeringen havde stillet i udsigt, ikke bliver til noget, og fordi en række kommuner vil spare på området abctavlerednyehdsbrev

Den socialdemokratiske og radikale regering fremlagde kort før folketingsvalget i juni en børnepakke, der skulle løfte børneområdet med 2,5 milliarder kroner over fire år. Den bliver nu stoppet.

I forbindelse med fremlæggelsen af Venstre-regeringens udspil til finanslov, sagde finansminister Claus Hjort Frederiksen forleden, at børnene må vente en omgang og han annoncerede, at børnepakken bliver rullet tilbage.

Nærlæst viser det sig, at finanslovsforslaget ikke med et ord nævner børne- og skoleområdet, og når man dertil ligger, at en række kommuner i forbindelse med forhandlingerne om næste års budget varsler besparelser på to-voksenordninger og midler til pædagoger i indskolingen, kan der blive langt mellem pædagogerne til børn i skolealderen.

Yderligere pres på normeringer

Oplysningerne om kommunerne stammer fra en undersøgelse gennemført af fagforbundet BUPL. Den viser også, at der i SFO- og klubbudgetterne lægges op til færre pædagoger, lukkeuger, reduceret åbningstid og lukning af klubtilbud. Der er dog også kommuner, der går den modsatte vej, og stiller bedre normeringer i udsigt, så udviklingen er ikke entydig.

Regeringen vil ikke alene rulle Børnepakke tilbage, den vil også holde fast ved det såkaldte omprioriteringsbidrag fra 2017 og frem. Bidraget betyder, at kommunerne næste år skal finde en procent på budgettet til omprioriteringer. Det svarer til 2,4 mia. kroner.

Deraf får de selv 1,9 mia. kroner, men der forsvinder en halv mia. kroner til staten. Det vil alt andet lige ført til besparelser.

Det vil det også, at finansministeren har bebudet, at regeringen vil nedjustere budgetloftet med syv milliarder kroner på det kommunale område.

Samlet set betyder det et stort pres på normeringerne på børne- og skoleområdet i 2016 og de efterfølgende år.

Foto Colorbox.dk