Undersøgelse: Ledelsestemperaturen

550 danske topledere overvejende inden for erhvervslivet, men også fra den offentlige sektor har deltaget i en undersøgelse, der tager temperaturen på dansk ledelse anno 2015 

ledelsestemperaturenred


Man siger, der er koldt på toppen, men der er også tit lunere temperaturer. Undersøgelsen har afdækket topledernes vurdering af god ledelse, her de 10 vigtigste fælles træk: 

· Er troværdig og skaber tillid.
· Viser respekt for andre – uanset niveau og baggrund.
· Fastholder en stabilitet i driften.
· Sætter tydelig retning for, hvor organisationen skal hen.
· Skaber et godt arbejdsmiljø.
· Forstår at eksekvere.
· Skaber resultater både på kort og langt sigt.
· Udviser en samfundsansvarlig holdning.
· Skaber engagement omkring sig.
· Skærer igennem, når der er behov.

Men undersøgelsen viser også, at der er udfordringer inden for personaleledelse, herunder at tiltrække og udvikle talenter og evnen til at skabe en innovationskultur og et læringsmiljø.

Det kniber således for mange øverste ledere at kunne:

· Skabe accept samt følgeskab i forandringsprojekter.
· Skabe innovation og fornyelse.
· Få det rigtige budskab formidlet til de rigtige personer, på det rigtige tidspunkt.

Undersøgelsen er foretaget blandt det såkaldte VL-netværk med CBS-professorerne Flemming Poulfelt og Henrik Holt Larsen som tovholdere.

De finder, det er bekymrende, at evnen til at skabe en innovationskultur, udvikle talent og skabe følgeskab ikke er mere fremtrædende blandt landets mest fremtrædende ledere.

Det giver nemlig dårlige præstationer, resultater og svækker konkurrenceevnen. Og hvis ikke vision, mission og strategi er fælleseje, udvikler organisationen / virksomheden sig ujævnt.

Kilde: Megafon

Foto: Colourbox.dk