Understøttende undervisning kan skæres til én time om ugen

Ifølge folkeskolen.dk præciserer undervisningsministeren, at en stor del af den understøttende undervisning kan konverteres til tovoksentimer – og at skolerne dermed kan forkorte skoledagen folkeskoledonationenred2


I et brev til politikere i Viborg åbner undervisningsminister Ellen Trane Nørby for, at den understøttende undervisning kan reduceres til blot én ugentlig time, hvis skolerne ønsker at konvertere dem til timer med to lærere.

Brevet er et svar til tre politikere i Viborg Byråd, som har bedt ministeren svare på, hvilke muligheder kommune kunne have for at forkorte skoledagens længde.
Af svaret fremgår det, at skolerne kun er forpligtet til at beholde én time til understøttende undervisning.

"Der skal altid gives understøttende undervisning - men omfanget er ikke nærmere fastsat. Kommunalbestyrelsen kan derfor i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene," skriver Ellen Trane Nørby, ifølge folkeskolen.dk, i sit svar.

Dermed gives der mulighed for, at skoler med en dispensation kan konvertere store dele af den understøttende undervisning til tovoksentimer - og dermed forkorte skoledagen.

"Hvis der ville have været fx fem timers understøttende undervisning om ugen på et klassetrin, så kan de personaleressourcer, man ville have brugt på fire timers understøttende undervisning, overføres til flere voksne i undervisningen i fagene, og skoledagen kan afkortes tilsvarende", skriver Ellen Trane Nørby.

Kilde: folkeskolen.dk

Foto: colourbox.dk