Valg: Investér i ledelsen af skolerne

Skolelederforeningen opfordrer politikerne til at sikre gode ledelsesvilkår i den danske folkeskole valgkortred"Folkeskolen er den vigtigste samfundsdannende institution, og en god skole forebygger mange af de udfordringer, der er i samfundet. Folkeskolen er med til at uddanne og danne børn til at indgå i fællesskaber og er med til at understøtte vores demokratiske samfund," slår Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, fast.

Kvalitet i skoleledelsen giver kvalitet i folkeskolen, og Claus Hjortdal opfordrer til at sætte kvalitet i ledelsen af folkeskolen på dagsordenen.

For selvom implementering af skolereformen går positivt fremad, viser en medlemsundersøgelse fra Skolelederforeningen, at vilkårene for at drive skole og være skoleleder i dag mange steder ikke er ok, og at der i mange kommuner er brug for at investere i ledelsen af skolerne.

"Ledelsen af folkeskolen skal være præget af kvalitet, både i opgaveløsningen og i de rammer og vilkår, som skal være til stede for, at ledelsen kan lede skolen professionelt," pointerer formanden og sætter fokus på behovet for at investere i skolen og i eleverne samt behovet for at erkende, at kvalitet koster.

"En fælles skole bør have samme høje kvalitet. Store forskelle i de ressourcer, kommunerne bruger på skolen og på ledelsen af den, harmonerer ikke med den nationale satsning og det fælles løft, reformen er et udtryk for."

I forbindelse med folketingsvalget ønsker Skolelederforeningen at sætte fokus på:

· Reformen er en kulturforandring. Det tager tid!
· Der er behov for at investere i folkeskolen og i eleverne.
· En god skole forudsætter god ledelse og nødvendige ledelsesvilkår.

Foto: Colourbox.dk