Afprøvning af 'Klub Penalhus' og 'Makkerlæsning'

Afprøvning af de skoleunderstøttende metoder 'Klub Penalhus' og 'Makkerlæsning'

Som en del af forsøgsprogrammet om udsatte børns faglighed afprøves nu også de skoleunderstøttende metoder 'Klub Penalhus' samt 'Makkerlæsning' af Socialstyrelsen skolebesparelser1

Forsøgsprogrammet om udsatte børns faglighed, som løber fra 2015 til 2018, skal skabe evidensbaseret viden om, hvordan udsatte børn kan blive bedre til læsning og matematik.

På den baggrund har Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, inviteret alle kommuner til at tilmelde skoler, der har mange elever med svag social baggrund til det nye forsøgsprogram.

Forsøgsprogrammet har to hovedområder:
* Indsatser i undervisningen
* Indsatser uden for undervisningen.

Uden for undervisningen afprøves to indsatser. 'Klub Penalhus' skal understøtte udsatte og anbragte børns læring ved at sende pakker med bøger, matematikmaterialer og andre materialer til børnene. 'Makkerlæsning' er et initiativ, hvor udsatte eller anbragte børn i 3. eller 5.klasse skal forbedre deres læseegenskaber ved at læse sammen med en makker i fire måneder.

Læs mere om Makkerlæsning og Klub Penalhus.

Tilmelding skal ske via tilskudsportalen for henholdsvis Makkerlæsning og Klub Penalhus.

Det er kommunerne, der er ansvarlige for tilmelding af kommunens skoler.

Ansøgningsfrist er den 14. og 15. marts.

Læs mere om den samlede initiativpakke

Modelfoto: colourbox.dk