Analyse: Trivsel giver bedre faglige resultater

Der er sammenhæng mellem skoleelevernes trivsel og deres testresultat i de nationale test. Sammenhængen er påvist fra 4. klasse og til og med 9. klasse 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nye analyse af tallene fra den første trivselsmåling fra 2015 viser, er der en positiv sammenhæng mellem elevernes testresultater i 4.-9. klasse og elevernes trivsel.

Den mest tydelige sammenhæng mellem trivsel og faglige resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik ses ved elevernes oplevede faglige trivsel. Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er der taget højde for faktorer som børnenes sociale baggrund.

Analysen bygger på den første trivselsmåling, der som en del af den nye folkeskolereform blev gennemført for første gang i foråret 2015.

Kommuner og skoler er lige nu i gang med at gennemføre den nationale trivselsmåling for 2016.

Kilde: dr.dk og uvm.dk - Foto: Colourbox.dk