Beslutning om kortere skoledag presser skolelederne

"Beslutningen om at konvertere dele af den understøttende undervisning til lektioner med to undervisere, bør ikke havne på skolelederens bord. Det lægger et alt for stort pres på skolelederen," siger Claus Hjortdal. ranglisternyhedsbrev

Claus Hjortdal forudsiger et stort pres på skolelederen samt en ulig konkurrence imellem skolerne, hvis det fremover bliver op til den enkelte skoleleder i København at tage beslutningen om at konvertere understøttende undervisning til timer med to-voksen ordning.

Et politisk flertal i Københavns Kommune vil lade skolelederne selv bestemme, om de vil korte i skoleskemaet, skriver Berlingske i dag.

Det betyder, at skolelederne i København fremover selv kan afgøre, om de med mulighederne i folkeskolereformens paragraf 16b vil konvertere dele af den understøttende undervisning til lektioner, hvor der skal være to undervisere i stedet for en. Dermed kan de afkorte skoledagen.

"Lovgivningen bestemmer, at det er en politisk beslutning. Det bør stadig være politikerne, som efter ansøgning fra skolens leder kan godkende beslutningen. Lægges beslutningen ud til den enkelte skoleleder, risikerer vedkommende at havne i et krydspres mellem forældre, skolebestyrelse, lærere og forvaltning. Samtidig kan der opstå en skæv konkurrencesituation naboskolerne imellem, hvilket også kan lægge pres på skolelederen," mener Claus Hjortdal.

Kilde: Berlingske

Foto: Colourbox.dk