Bevægelse i skolen: Vi skal i dialog med eleverne

”Vi må i højere grad tale med eleverne om, hvad de forstår med bevægelse, og hvilke ideer eleverne selv har til, hvordan de kan bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Det er vigtigt, at vi er i dialog om det, så eleverne er motiverede, når der er bevægelse på skoleskemaet.”

Det siger Skolelederforeningens næstformand, Dorte Andreas, som kommentar til en ny undersøgelse.

Undersøgelsen indikerer, at det går i den rigtige retning på flere parametre – blandt andet, at flere elever bevæger sig mere, mens de er i skole. I foråret 2016 svarede 57 procent af eleverne, at de bevæger sig mindst tre gange om ugen i fag, som ikke er idræt. I efteråret 2015 var det 45 procent.

Undersøgelsen er lavet af Center for Ungdomsstudier (CUR) med støtte fra Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Nordea-fonden.

Undersøgelsen peger også på, at en del skoleelever oplever, at de ikke bevæger sig de 45 minutter i løbet af skoledagen, som er intentionen i folkeskolereformen. Hver 10. oplever, at de bevæger sig mere end 45 minutter, resten mindre, og hver 5. elever bevæger sig kun sjældent i løbet af skoledagen. Det er især de ældste elever, som oplever, at de bevæger sig for lidt.

”Undersøgelsen viser, at det går den rigtige vej, men vi skal fortsat have fokus på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Ud over at tale med eleverne, skal vi skal have de interesseorganisationer i spil, som har udviklet mange gode bud på, hvordan det kan gribes an. Der ligger også en opgave for kommuner i at støtte skolerne i deres videndeling på området,” siger Dorte Andreas.

Foto: colourbox.dk