Claus Hjortdal: Brug for samarbejde for at få flere ind på læreruddannelsen

Det er blevet sværere at rekruttere kvalificerede lærere til ledige lærerjob. Der skal bredt samarbejde til for at vende udviklingen, mener Claus Hjortdal 


Ledige lærerstillinger er et problem i tre ud af fire kommuner, viser en ny undersøgelse udført i lokalkredsene af Danmarks Lærerforening. Det skriver Berlingske i dag (19. januar 2016).

Kommunerne har, ifølge de lokale kredse af DL, så vanskeligt ved at få besat opslåede lærerstillinger, at timerne bliver dækket af andre lærere eller af en vikar uden læreruddannelse.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, bekræfter, at nogle skoler har svært ved at rekruttere lærere:

"Der er et begyndende problem, som på længere sigt kan have negativ betydning for kvaliteten i skolen. På skolerne forsøger vi at løse det så godt som muligt, så studenter kun er en midlertidig løsning. I stedet prøver skolerne at få vikarer, som har en anden uddannelse, f.eks. en akademisk".

Han peger på, at det især kan blive en udfordring for folkeskolen, hvis de 30-40 årige lærere, som der er brug for i mange år endnu, vælger folkeskolen fra.

Ifølge Claus Hjortdal kan der være mange årsager til, at det er blevet sværere at rekruttere:

"Nogle vælger f.eks. at videreuddanne sig eller finde et andet arbejde, hvis der kun er job at få langt fra bopælen."

Claus Hjortdal pointerer, at der er brug for samarbejde om at få flere unge til at søge ind på læreruddannelsen.

Kilde: b.dk og dlf.dk

FAKTA

I 75 pct. af landets kommuner har der været problemer med at rekruttere læreruddannede til de ledige lærerstillinger i kommunen inden for det seneste år. Hver tredje af disse oplever, at rekrutteringsvanskelighederne i høj grad er et problem. Lidt over halvdelen mener, det i nogen grad er et problem.

Læs mere i notatet "Undersøgelse af lærermangel" på dlf.org

Kilde: Danmarks Lærerforening

Foto: Colourbox.dk