Claus Hjortdal: Flot indsats af de danske skoler

”Det er glædeligt, at Danmark nu ligger signifikant over gennemsnittet i både læsning, matematik og naturvidenskab. Det skyldes en engageret og dygtig indsats på skolerne,” siger skoleledernes formand Claus Hjortdal, som forventer, at den positive udvikling forsætter i takt med, at folkeskolereformens delelementer implementeres fuldt ud.

Den store internationale undersøgelse PISA 15, som er offentliggjort i dag, viser, at Danmark for første gang nogensinde ligger over OECD-gennemsnittet.

Dykker man ned i undersøgelsen, viser den, at scoren for matematik er steget med 11 points – fra 500 i 2012 til 511 points i 2015. I naturfag og læsning er fremgangen mindre, men dog væsentlig.

I matematik er det også er lykkedes at øge andelen af højt præsterende elever. Samtidig er andelen af lavt præsterende elever faldet fra 2012 til 2015.

”Undersøgelsen viser, at mange OECD-lande scorer lavere i PISA 15 end tidligere. Set i det lys er det endnu mere glædeligt, at de danske elever ikke blot har fastholdt deres score, men er gået frem,” siger Claus Hjortdal, som fremhæver, at det sandsynligvis har haft en positiv effekt, at antallet af matematikvejledere er steget markant de senere år.

FAKTA:
* PISA afvikles hvert tredje år.
* Det er sjette gang, Danmark deltager i PISA-undersøgelsen.
* Mere end 70 lande deltager i år i undersøgelsen.
* PISA tester 15-åriges faglige færdigheder i naturfagene, læsning og matematik.
* Der er ca. 540.000 elever med i undersøgelsen – 7.161 elever fordelt på 331 skoler er fra Danmark.
* De testede elever er tæt på afslutningen af den undervisningspligtige periode. I år vil det sige elever født i år 1999.
* KORA står denne gang i spidsen for det danske PISA-konsortium.
* PISA afvikles af OECD.
* Undersøgelsen er finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hos Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs rapporten og en sammenfatning her