Claus Hjortdal: Styrk folkeskolen

Politikerne bør prioritere folkeskolen og sikre, at folkeskolen har de nødvendige ressourcer, mener skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Med aftalen om finansloven for 2017 kan de frie grundskoler igen se frem til at få et større offentligt tilskud, idet tilskudsprocenten for frie grundskoler hæves fra 73 til 75 procent.

Der afsættes årligt 134 millioner kroner til at øge tilskuddet til frie grundskoler til 75 procent af udgiften per elev i folkeskolen.

Prioritér også folkeskolen, lyder det fra Claus Hjortdal.

”Der er i høj grad behov for, at folkeskolen får et økonomisk løft,” siger Claus Hjortdal, som hæfter sig ved, at folkeskolen de senere år har leveret meget store besparelser.

”Der er ikke plads til flere besparelser i folkeskolen, som i forvejen er hårdt presset økonomisk. Det økonomiske fundament skal være på plads, for at skolerne kan leve op til intentionerne i folkeskolereformen.”

Ved sidste års finanslovsaftale blev tilskudsprocenten for de frie grundskoler også hævet med to procentpoint fra 71 til 73 procent.

Læs om Skolelederforeningens initiativ 'Folkeskolen. Vores. Hele livet.'

Foto: Colourbox.dk