Danske elever klarer sig godt i matematik

I en ny undersøgelse får danske skoleelever fin international placering for deres matematiske færdigheder.

Sammenlignet med skoleelever fra 49 andre lande i verden står det godt til med danske skoleelevers matematiske færdigheder. 3.700 danske elever fordelt på 193 skoler landet over har deltaget i TIMSS 2015 sammen med elever fra de andre lande. Undersøgelsen viser, at danske elever på internationalt plan klarer sig godt i matematik.

TIMSS er en international undersøgelse, der kortlægger 4. klasseelevers præstationer i blandt andet matematik, og Danmark har tidligere deltaget i TIMSS i 1995, 2007 og 2011.

TIMSS er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study og styres af IEA, som er en sammenslutning af forskningsinstitutioner verden over.

Danske elever langt over gennemsnitscoren

Gennemsnitscoren internationalt er 500, og de danske elever scorer 539 i matematik, hvilket er et godt stykke over gennemsnitscoren. Samtidig viser tallene en markant fremgang på 16 point, fra 523 til 539 point, i perioden fra 2007 til 2015.

Det glæder skoleledernes formand, Claus Hjortdal:

”Det glæder mig at konstatere, at vores skoler har gjort et stort stykke arbejde med hensyn til matematik. En målrettet indsats har forbedret vores resultater samt bevirket, at de to-sprogede har fået et stort løft samtidig med, at vi har markant flere meget dygtige elever end OECD-gennemsnittet.”

I samme periode er fx antallet af matematikvejledere på folkeskolerne øget markant, og Skoleleder-foreningen er overbevist om, at det øgede fokus på matematik har haft betydning for det gode resultat.

Undersøgelsen viser også, at der er flere danske elever med meget højt kompetenceniveau i matematik end gennemsnittet

12 % af de danske 4.klasseelever ligger over den øverste internationale grænse for et ’meget højt kompetenceniveau’ (over 625 point) i matematik.

Det internationale gennemsnit er 6 %. Og procentdelen er øget fra 7 % i 2007. Det tyder på, at der også arbejdes godt med at løfte også de dygtigste elever.

Få danske elever på lavt kompetenceniveau

I 2015 ligger 96 % af de danske elever over 400 point i matematik. Internationalt er der i gennemsnit 93 %, der scorer over 400 point i matematik.

To-sprogede elever rykker for alvor

Det er også bemærkelsesværdigt, at forskellen mellem de et-sprogede og de to-sprogede elever er reduceret markant. I 2007 scorede et-sprogede elever gennemsnitligt 52 points højere end to-sprogede elever i matematik. I 2015 er forskellen reduceret til 28.

Forhold, som har betydning for præstationerne

Rapporten viser, ikke overraskende, at der er sammenhæng mellem elevernes præstationer og deres forhold til faget. Også køn, mobning, socio-økonomisk status, forældreopbakning, samt lærernes arbejdsbetingelser og oplevelse af forstyrrende elever er elementer, der har betydning for, hvordan eleverne scorer.

Hverken skole- eller klassestørrelse eller antal undervisningstimer ses at have betydning for præstationerne. Så en evt. opfattelse af, at det faglige niveau på små skoler halter bagud, er der ikke belæg for her.

Overraskende er det dog nok for nogen, at det tilsyneladende heller ingen betydning har, om lærerne har linjefag i det underviste fag – tværtimod scorer eleverne lidt højere i matematik, hvis de har en ikke-linjefags-uddannet lærer.

Læs pixi-udgave af undersøgelsen her