Der kan nu søges midler fra Udviklingspuljen - børn og unge

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre kan nu søge midler fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen. Et af indsatsområderne for 2017 er børn og unge. 

Formålet med indsatsområdet børn og unge er: 

  • At udvikle nye koncepter for arbejdet med sprogstimulering af førskolebørn, gerne med fokus på tværfaglige samarbejder - f.eks. sundhedsplejen og sprogpædagoger – og i samarbejde med børnenes familier.
  • At udvikle koncepter for frugtbare samarbejder mellem biblioteket og folkeskolen, herunder pædagogiske læringscentre eller ungdomsuddannelsen, f.eks. om:
    - Læsning og litteratur, gerne med fokus på varierede og praksisorienterede undervisningsformer, innovative og entreprenante læreprocesser og eleven som kreativ producent
    - Børns fritidslæsning
    - Digital dannelse, herunder digitale fodspor, færden på de sociale medier m.m.
    - Informationssøgning og kildekritik

Som forberedelse til dette års ansøgningsrunde holder Slots- og Kulturstyrelsen en workshop for bibliotekernes ledere og udviklingsmedarbejdere, på workshoppen gives eksempler på ’den gode ansøgning’ og arbejdet med at formulere det gode projekt.  

Workshoppen finder sted d. 31. august på Vejle Bibliotek. 
Læs mere om workshoppen
Tilmelding til workshop

Der er ansøgningsfrist for indsatsområdet børn og unge tirsdag d. 1. november kl. 16:00