DropMob: Mobning i skolen skal bekæmpes hver dag

"Det er vigtigt at bekæmpe mobning i folkeskolen. Hvis eleverne er utrygge og mistrives, er de ikke modtagelige for at lære."

Således siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen, og byder en nyt initiativ 'DropMob' velkomment.

Foreningen Skole og Forældre og Red Barnet står bag initiativet, som skal gøre skolerne bedre til at forhindre mobning.

27.334 elever i folkeskolen svarer, at de tit eller meget til bliver drillet eller mobbet, viser tal fra den nationale trivselsundersøgelse blandt eleverne i folkeskolen, da den blev gennemført i foråret 2015. Samtidig har en undersøgelse vist, at hver tredje skole ikke har lavet den lovpligtige antimobbestrategi.

"Skolerne skal selvfølgelig overholde loven – det har skolerne et ansvar for sammen med skolebestyrelsen. Men det er ikke nok med et stykke papir. Både skole, forældre og elever skal hver eneste dag være opmærksomme på, at mobning kan foregå blandt eleverne både i og uden for skolen," siger Claus Hjortdal, som glæder sig over, at statikkerne viser, at mobning i folkeskolen er faldende.

Læs mere om initiativet DropMob og skolernes mulighed for tilmelding på www.skole-foraeldre.dk/dropmob

Foto: Colourbox.dk