Endnu mere åbenhed og gennemsigtighed…

Ministeriet vil nu offentliggøre tal for hver enkelt skoles andel af timer, der er dækket af lærere med undervisningskompetence i faget. Samtidig åbnes også for et dybere indblik i elevernes fravær på de enkelte skoler - fordelt på køn og fraværstype.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) siger om baggrunden for initiativet er at give borgerne det bedst mulige overblik forud for skolevalg, samt at gøre det nemmere for skolernes ledelser og bestyrelser at lade sig inspirere af hinanden.

Hun peger også på, at tal ikke fortæller hele historien om en skole. Det synspunkt deler skoleledernes formand Claus Hjortdal og formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen:

”Skolelederne anerkender, at der er sammenhæng mellem lærernes kompetencer og effekten af læringen, men hvis skolens kvalitet reduceres til tal og statistikker, overser vi andre faktorer, der har stor betydning for læringen, fx relationskompetence og klasseledelse”, siger Claus Hjortdal.

Han mener, at det nye tiltag vanskeliggør skoleledernes og skolebestyrelsernes arbejde med at skabe den bedst mulige fagfordeling og organisering på skolerne, når man lader sig styre af tal og statistikker – i stedet for at lade det være op til konkrete vurderinger ud fra pædagogiske og professionelle principper. Der indgår tit så mange elementer i dette, at de nøgne tal i sig selv ikke fortæller noget.

”I forældreorganisationen er vi glade for den lettere adgang til informationer. Men også vi frygter, at talmaterialet bliver tillagt for stor værdi, så skolernes kvalitet bliver hængt op på data, som ikke nødvendigvis har betydning for, om det er en god skole eller ej”, siger Mette With Hagensen.

De nye data bliver tilgængelige via ministeriets nye portal for skoletal, hvor man siden februar har kunnet orientere sig i elevernes afgangskarakterer, trivsel og herkomst.

Kilde: Ritzau og TV2 News