Fælles aktionsplan mod mobning

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har fremlagt en ny national aktionsplan for at forebygge og bekæmpe mobning med mange gode anbefalinger, men også ét stort fejlskud, mener Skolelederforeningen: Oprettelsen af en central klageinstans.

Efter et par dages skriveri og debat i både de traditionelle nyhedsmedier og på de sociale medier, har ministeren nu fremlagt den samlede plan for at øge indsatsen for at nedbringe mobning i både dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Planen er blevet til i samarbejde med Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og Mary Fonden, og en række fagfolk og organisationer er blevet hørt, herunder Skolelederforeningen, men på nogle punkter har ministeren ikke lyttet.

Hvad sidstnævnte angår, drejer det sig især om idéen om, at der oprettes et ”tilsyns-, vejlednings- og klageorgan mod mobning”, hvor børn, unge og forældre får mulighed for at klage til organet, hvis institutionen og kommunalforvaltningen ikke tager de nødvendige tiltag for at stoppe mobning.

Skolelederforeningen mener sammen med en lang række andre organisationer, at det ikke er en rigtig løsning at klage til en fjern, bureaukratisk klageinstans – som sandsynligvis dels vil drukne i tidskrævende sagsbehandling – men at problemer med mobning bedst løses i dialog og fællesskab.

”Ingen børn skal mobbes, og vi tager indsatsen mod mobning meget alvorligt. Skolerne er godt i gang med arbejdet, og vi må ikke glemme, at skolerne gør en stor indsats, der også har effekt. Således viser tallene, at mobning samlet set over det seneste år er reduceret med 5 %. Så der er ikke brug for mere lovgivning og flere sanktionsmuligheder, men for et fortsat styrket samarbejde mellem forældre, skole og elever”, siger skoleledernes formand Claus Hjortdal.

Han synes det er ærgerligt, at anbefalingen og en central klageinstans er med i ministerens udspil, fordi det ikke adresserer problemets kerne og slet ikke tager højde for, at mobning langt fra alene er et fænomen i skoletiden, men i høj grad også uden for skolen, på de sociale medier mv. Ministerens forslag om en klageinstans skal nu behandles i Folketinget, og det vil vise sig, hvad der kan opnås flertal for.

Til gengæld er der mange andre gode aldersopdelte anbefalinger i den nye nationale aktionsplan mod mobning til, hvordan forældre, skolebestyrelser, elevråd, lærere, pædagoger, ledere, kommuner, organisationer og staten kan indlede eller fortsætte kampen mod mobning blandt børn og unge 0-18 år.

Der er både anbefalinger, som kan tages i brug, hvis mobning allerede er en realitet, og mere generelle anbefalinger til, hvordan man kan styrke trivslen blandt børn og unge og forebygge mobning.

Læs alle anbefalingerne her