Fælles indsats: Fortæl de gode historier!

Skolestart er et tidspunkt med fokus på folkeskolen lokalt og nationalt. Det er en festdag for skolerne - for elever, forældre og medarbejdere, der giver genlyd i lokalsamfundet og i medierne.

Skolelederforeningen opfordrer medlemmerne til, at vi i fællesskab i foreningen og ude på de enkelte skoler gør en indsats i forbindelse med skolestarten primo august. Vi ønsker – ud over at skolestarten opleves som en vigtig, glædelig begivenhed – at sætte fokus på de mange gode aktiviteter, der foregår på landets folkeskoler.

Læs de to breve fra formandskabet, hvor den planlagte indsats ”Skolestart 2016” uddybes:

Følg også med på Facebook og Twitter #Skolestart16

Indtil da: God sommerferie!