Fælles skolestartbrev til lærere og skoleledere

”Det arbejde, som I udfører hver dag, er afgørende for den enkelte elevs udvikling og for samfundet – det vil vi først og fremmest sige jer en stor fælles tak for.” 

Et fælles brev fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen samt formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal begynder med en tak til skolens medarbejdere.

I brevet byder de landets lærere og skoleledere velkommen til et nyt skoleår og kommer ind på både rekruttering af lærere, efterårets inklusionseftersyn samt mobning:

”Mobning har store konsekvenser og kan sætte mærker for livet. Inkluderende og trygge fællesskaber, hvor alle elever bliver udfordret gennem god undervisning, er derfor også helt centrale i forhold til at forebygge og bekæmpe mobning. Her i august lancerer ministeriet en aktionsplan mod mobning i samarbejde med bl.a. Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet. Aktionsplanen indeholder en række anbefalinger, som vi håber, kan understøtte jer i det fortsatte arbejde med at forebygge og bekæmpe mobning.”

Også de længere skoledage samt debatten om antallet af Fælles Mål omtales.

”Vi har fuld tillid til, at I har de bedste didaktiske forudsætninger til at vurdere, hvilke metoder I vil bruge i jeres undervisning for at fremme målene, ” slutter brevet.

Læs hele brevet

Foto: Colourbox.dk