Faglig fordybelse: Besøg i 3.æ Christianshavns Skole


”Banken er åben”.


Der går kun få øjeblikke fra lærer Jeppe Andersen har annonceret, at banken er åben, til en hel stribe elever i 3.æ står klar.


3.æ på Christianshavns Skole har faglig fordybelse på skemaet, og de har – sammen med skoleleder Anni Green Sandhagen - inviteret Dorte Andreas, Skolelederforeningens næstformand, og Pia Allerslev, Børne- og ungdomsborgmester i København, til at opleve, hvordan skolen har organiseret og arbejder med faglig fordybelse.

I dag skal der løses matematikopgaver. I de næste 20 minutter skal eleverne løse så mange selvvalgte opgaver som muligt. Når Jeppe Andersen har rettet og godkendt et kopiark, får eleven et point fra ’banken’, som senere kan bruges til at købe mennesker, huse og dyr i klassens virtuelle by. Det er Jeppe Andersen, som har udviklet konceptet med den virtuelle by.


Og det går tjept med at regne den ud og indsamle point. I løbet af denne lektion løser klassen det ene opgaveark efter det andet. Nogle kaster sig over trecifrede gangestykker, mens andre spejlvender figurer i et koordineringssystem.


’FF’ står der, når der er faglig fordybelse på skemaet på Christianshavns Skole. Her er faglig fordybelse systematiseret. Timerne kan være placeret midt i eller i slutningen af skoledagen, og i udskolingen kan faglig fordybelse også være fagdage, hvor der f.eks. arbejdes tværfagligt med naturfag en hel dag. På den måde integreres og indgår faglig fordybelse i den samlede undervisning.

”Når vi arbejder med et emne en hel dag, har vi langt bedre mulighed for at fordybe os,” siger Frida, Frida og Kamilla fra 9. årgang, som peger på, at faglig fordybelse i udskolingen også bruges til uddannelsesvejledning, til opstart af nye emner, til lektiehjælp og til at få tid til at tage ud af huset for eksempel i biologi.

Det er lærere fra årgangsteamet, der har timerne i faglig fordybelse, hvilket betyder, at lærerne kender elevernes pensum. I årsplanlægningen planlægger årgangsteamet af lærere og pædagoger forløbene i faglig fordybelse, og der sættes faglige mål.

”Er der nogen, der skal købe”, spørger Jeppe Andersen ud i klasselokalet, da stopuret viser, at de første 20 minutter er gået. Og jo tak, der skal handles. Nogle elever slår deres point sammen, så der er råd til at købe et hus, andre har point til et lille stykke hegn eller et græsfelt. Også her må eleverne regne den ud og have deres matematiske færdigheder i brug.

”I har arbejdet virkelig godt,” siger Jeppe Andersen og vifter med den imponerende stak af kopiark, som eleverne har løst i dag. Det blev til ca. 70 løste opgaveark.