Fakta: Ingen dokumentation for effekt af klageorgan ved mobning

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har i fremlæggelsen af sit forslag om at oprette et nationalt klageorgan i forbindelse med mobning henvist til, at erfaringer fra Norge og Sverige viser, at ordningen skulle kunne nedbringe mobning. Det viser sig ikke at holde.

Skolelederforeningen har anmodet ministeren om at få forelagt dokumentation, men har kun modtaget en generel redegørelse for ordningen i de nordiske nabolande.

DR har nu af egen drift taget sagen op og har i P1 bragt et faktatjek, der viser, at ministeren ikke kan dokumentere, at klageinstanserne isoleret set i Norge og Sverige har haft en effekt i forhold til at forebygge mobning lokalt.

Lyt her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-10-12/#!/00:45:16

Spørgsmålet om den manglende dokumentation bliver også bragt og uddybet i Detektor på DR2 i aften.