Flere tosprogede elever klarer sig godt i natur/teknologi

Forskellen mellem etsprogede og tosprogede elevers præstationer i natur/teknologi er reduceret markant, viser undersøgelse.

Andelen af tosprogede skoleelever, som er dygtige til natur/teknologi er steget, viser TIMSS 2015, som er en international undersøgelse, der kortlægger 4. klasseelevers præstationer i matematik og natur/teknologi.

Tidligere i dag præsenterede TIMSS 2015 resultaterne for elevernes matematiske færdigheder. I matematik får de danske elever en flot internationalt placering.

Resultaterne for 4. klasseelevers præstationer i natur/teknologi viser, og også her klarer de danske elever sig pænt i forhold til skoleelever fra 49 lande verden over.

Det er især værd at bemærke, at undersøgelsen peger på, at forskellen mellem de etsprogede og de tosprogede elevers præstationer er reduceret væsentligt i perioden fra 2007 til 2015: Fra 72 points i 2007 til 34 points i 2015.

”Det er tilfredsstillende, at vi ligger stabilt i undersøgelsen. Men som i matematik er det særdeles flot, at der er sket en markant fremgang for de tosprogede elever. Her er tallet halveret. Vi er i gang med et stort kompetenceløft for lærere netop på natur- og teknologiområdet, så vi må forvente, at eleverne vil rykke yderligere i næste måling,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningen formand.

I samme periode har der for de danske skoleelevers gennemsnitsscore været en fremgang på 10 point - fra 517 til 527 point. Gennemsnitscoren internationalt er 500, og de danske elever scorer 527 i natur/teknologi.

Få danske elever på lavt kompetenceniveau

I 2015 ligger 96 % af de danske elever over 400 point i både natur/teknologi og matematik. Internationalt er der i gennemsnit 95 %, der scorer over 400 point i natur/teknologi. 

TIMSS er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study og styres af IEA, som er en sammenslutning af forskningsinstitutioner verden over.

Læs pixi-udgave af undersøgelsen

Arkivfoto: Colourbox